top of page

ÇEREZ POLİTİKASI

 

KOLO HOLDİNG A.Ş. (Bundan sonra KOLO HOLDİNG olarak anılacaktır.)olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz yararlanmasını sağlamak amacıyla sitemizde ve mobil uygulamamızda çerezler (cookie) kullanıyoruz. İşbu Çerez Politikası, siteyi ziyaret eden kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Çerez Nedir?

 

Çerezler, internet sitemiz, tarayıcılarımızda bilgi toplayabilmek, tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla kullandığımız ve bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi bir başka cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyalarının yanı sıra, çerezler gibi tanımlayıcı işlev gören yazılım, piksel, beacon ya da diğer etiketler de çerez olarak adlandırılacaktır.

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin verileri tarayıp düzenler ve internet sitesini sizler için kullanıcı dostu kılmayı amaçlar. Tüm bunları yaparken, cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

 

Çerezler; ad-soyadınız, adresiniz, şifreniz ve hassas nitelikteki kişisel verilerinizi toplamaz ve kaydetmez.

 

İşbu Çerez (Cookie) Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.koloholding.com adresinin (“Site”) işletilmesi sırasında müşteri/site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Çerez (Cookie) Politikası’nda sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. 

 

Çerezleri Kullanım Amacı

 

Çerezler, genel olarak, internet sayfasının işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için kullanılır.

İnternet sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılır. Oturum Çerezleri, siz tarayıcınızı kapattığınızda çalışmayı durdurur.

 

Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde uzun süre kalır.

Çerezler aşağıdaki amaçlar dahilinde kullanılır:

 • Taleplerinizi ve sorunlarınızı tespit edebilmek,

 • Aramalarınızı hızlı sonuçlandırmak,

 • Hesabınızı doğrulayabilmek ve hesaba girişinizi belirlemek

 • Sayfalar arasında gezinirken güvende ve emniyette olmanızı sağlamak

 • Sitemiz ve mobil uygulamamızdaki ziyaret tecrübeniz iyileştirilmek,

 • Hizmetleri size özel hale getirilebilmek ve daha önceki tercihlerinizden yola çıkarak öneriler sunabilmek

 

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Kolo Holding olarak, Çerez (Cookie) Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ve bulut hizmeti aldığımız şirketlerin yurt dışında yer alan sunucuları ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında da saklayabileceğini belirtmek isteriz.

 

Çerez TürüAçıklama

 

Kesinlikle gerekli çerezlerZiyaretçilere www.koloholding.com gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse www.koloholding.com ‘un çeşitli bölümleri kullanılamaz.

 

Performans çerezleriKolo Holding’in web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin www.koloholding.com’u nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu türe bir örnek WebAnalytics çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez. 

 

Fonksiyonellik çerezleri

 

Kolo Holding’in ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak www.koloholding.com, her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda;

 • www.koloholding.com ‘un bazı bölümleri kullanılamayabilir,

 • www.koloholding.com ’un sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir,

 • www.koloholding.com‘un tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerinizi hatırlamasını engeller. 

 

Hedef çerezleri veya reklam çerezleri

 

Bu tür çerezler, Kolo Holding’in bilgisi doğrultusunda genellikle www.koloholding.com ‘nin reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

 • İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek

 • Gösterilen reklam sayısını sınırlamak

 • Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek

 • Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

 

Çerez Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptou

Google Chrome ​

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer ​

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

​Mozilla Firefox ​

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

​Opera ​

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

​Safari ​

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

 

Noter kanalıyla  Ataşehir/İstanbul / Türkiye ( bilgi@koloholding.com) adresine gönderebilirsiniz.

bottom of page